Som vyčerpaná...


Som dcéra, partnerka, mama, kolegyňa...

Každý niečo potrebuje.

Svoj čas delím medzi domácnosť, prácu, deti, partnera, rodičov... Starám sa o každého najlepšie ako sa dá.

Robím všetko, čo je potrebné. Ale dochádzajú mi sily. Rozdávam svoju energiu až do chvíle, keď už pomaly nie je čo dať. Som tak unavená...


Týka sa to aj Vás?

Poznáte tento stav?

Aj ja som tak fungovala. Celkom som na seba zabudla.

Až raz... sedela som ráno na posteli a nemala silu vstať. Až vtedy som pochopila.

Zachráň samu seba! Nik iný to spraviť nemôže.

Môj život sa postupne zmenil. Dnes mám energie dosť a rada sa o ňu delím.

Neprišlo to však zo dňa na deň. Tá zmena bola postupná. Od niekiaľ však treba začať.

Preto som, ako prvý krok, vytvorila jednoduchú prvú pomoc, ako si dobiť baterky.